UNITAR, UPNM dan PRIHATIN bekerjasama dalam bentuk segi tiga untuk memajukan, memupuk dan meningkatkan pengembangan pendidikan tinggi dan penyelidikan untuk memacu negara.

  Universiti Antarabangsa UNITAR (“UNITAR”), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (“UPNM”), dan Yayasan Prihatin Nasional (“PRIHATIN”) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman tiga pihak yang bertujuan untuk memajukan, menyokong dan memperkayakan penyelidikan dan pembangunan pendidikan tinggi kepada memacu kemajuan negara. Sempena majlis tersebut yang telah di adakan di kampus induk UNITAR di Kelana Jaya, dan sebagai sebahagian…

Read More