Wed. May 22nd, 2024

Melaka, 26 Ogos 2022 – Melalui Saora Industries Sdn. Bhd., salah satu Rakan Pembekal Perkhidmatan yang dipilih tahun ini untuk Program Penyambung Mikro, SME Corp. Malaysia, salah satu jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (KUSKOP), telah melaksanakan Program Pertanian Pintar Bandar.

Program Penyambung Mikro sedang dilaksanakan sebagai program induk khusus untuk membantu perusahaan mikro dalam menguruskan perniagaan mereka dengan lebih berjaya dan mengarahkan komuniti inklusif, termasuk wanita, belia, B40, dan orang kurang upaya (OKU), dalam mempelajari kemahiran baharu sambil menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan. SME Corp. Malaysia telah membantu seramai 19,171 peserta—perniagaan mikro dan individu daripada komuniti inklusif—sejak Program Penyambung Mikro diperkenalkan pada 2019 hingga Disember 2021. Manakala 3,500 orang secara keseluruhan telah mengambil bahagian dalam program ini setakat 2022.

Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp. Malaysia, YBrs. Encik Rizal bin Nainy, mendakwa Program Urban Smart Farming yang dikendalikan oleh Saora Industries Sdn. Disebabkan SME Corp. Malaysia melaksanakan program termasuk peserta dari Jabatan Penjara Malaysia dan Persatuan Penyayang Malaysia buat kali pertama, projek di bawah Program Penyambung Mikro ini amat berbeza daripada yang lain.

Beliau berkata, “Program Urban Smart Farming adalah projek berasaskan keusahawanan sosial (SE) dengan bantuan Penjara Negeri Melaka, PENGASIH Melaka, dan Jabatan Pertanian Melaka telah menawarkan latihan dan kemahiran dalam bidang pertanian pintar bandar. 50 peserta kesemuanya, kata Encik Rizal, telah menunjukkan dedikasi mereka untuk mempelajari teknik perniagaan baharu dan kebolehan pertanian bandar pintar.Peserta dalam program ini juga boleh memperoleh wang melalui usaha keusahawanan.

Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, YB Dr Muhammad Akmal Saleh, Puan Norneelah binti Shukor, Pengerusi PENGASIH Melaka, En Rhazali bin Mohd Jan, Ketua Bahagian Pembangunan Komoditi dan Industri Asas Tani Jabatan Pertanian Melaka, En Mohd Fazwan bin Sabtu, dan En. Ganesh Muren, Ketua Pegawai Eksekutif Saora turut hadir

Untuk maklumat lanjut mengenai Program Micro Connector, sila layari https://www.smecorp.gov.my/ atau hubungi 1300 30 6000.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *